BMPF har et styre som velges av Generalforsamlingen for ett år av gangen.

Generalforsamlingene holdes vanligvis på høstmøtet hvert år.

Styrets oppgaver er å forvalte BMPF sine interesser på vegne av medlemmene og arrangere 2-4 medlemsmøter i løpet av året.

 

Styret i Bergen Maritimt Personellforum er:

Styreleder

Dan G Skjoldal - Rederiet Stenersen AS

 

Nestleder

Helene Gjerdevik - Wilson Ship Management AS

Kasserer

Sandra Talce - Westfal-Larsen Management AS

Styremedlem

Nina H. Walde - Utkilen AS

Styremedlem

Eva B. Warpe - North Sea Shipping AS

 

Styremedlem

Vivian Bjånesø Horgen - Austevoll VGS