BMPF har et styre som velges av Generalforsamlingen for ett år av gangen.

Generalforsamlingene holdes vanligvis på høstmøtet hvert år.

Styrets oppgaver er å forvalte BMPF sine interesser på vegne av medlemmene og arrangere 2-4 medlemsmøter i løpet av året.

 

Styret i Bergen Maritimt Personellforum er:

Styreleder

Helene Gjerdevik - Wilson Ship Management AS

 

Nestleder

Bjørn G. Garnes - Sjøfartsdirektoratet

Kasserer

Sandra Talce - Westfal-Larsen Management AS

Styremedlem

Nina H. Walde - Utkilen AS

Styremedlem

Eilert Nøttingnes - GC Rieber AS

 

Styremedlem

Eva B. Warpe - North Sea Shipping AS

©2015 All rigths reserved by Bergen Maritimt Personellforum.

 Organisasjonsnummer: 983 562 019