top of page

BMPF har et styre som velges av Generalforsamlingen for ett år av gangen.

Generalforsamlingene holdes vanligvis på høstmøtet hvert år.

Styrets oppgaver er å forvalte BMPF sine interesser på vegne av medlemmene og arrangere 2-4 medlemsmøter i løpet av året.

 

Styret i Bergen Maritimt Personellforum er:

Styreleder

Nina H. Walde - Utkilen AS

 

Nestleder

Stian Næss Haugland - Rederiet Stenersen AS

Kasserer

Sandra Talce - Westfal-Larsen Management AS

Styremedlem

Karianne Grønseth - Odfjell Management 

Styremedlem

May Britt Kleppe Johansen  - Vaage Ship Management AS

 

Styremedlem

Nils Ove Sørvik - Austevoll VGS

bottom of page