top of page

Om

Bergen Maritimt Personellforum ble stiftet 27. januar 1999 av noen få ildsjeler i det bergenske shippingmiljøet. Hensikten med forumet var å skape en møteplass for å diskutere felles problemstillinger samt en arena for informasjonsutveksling. Denne intensjonen har forumets medlemmer ivaretatt og videreført. I dag består forumet av i overkant 100 medlemmer.

 

Formål

Forumet skal bidra til å videreutvikle det faglige nivået for personell i rederienes landorganisasjoner ved å arrangere informasjons- og diskusjonsmøter. Videre skal forumet gjennom sosiale aktiviteter gi muligheter for nettverksbygging. Arrangementer BMPF arrangerer 2-4 årlige medlemsmøter. Et dagseminar og et sommermøte avholdes første halvår. Generalforsamling avholdes i høsthalvåret. Alle arrangementer er gratis eller til kostpris for medlemmer.

 

Medlemskap

Medlemskap tilbys personell i rederienes landorganisasjoner og personell i relatert virksomhet på Vestlandet. Styret kan i tillegg invitere medlemmer fra andre virksomheter, offentlige eller private, som har særlig tilknytning til den maritime næringen. Medlemsavgift er p.t. 800,- kr per år (dekkes normalt av arbeidsgiver).

 

Ønsker du å bli medlem sender du navn, stilling, e-postadresse og navn på arbeidsgiver til: bergenmpf@gmail.com.

 

bottom of page