top of page
bmpf invite.jpg
18.03.22 - Erfaringsutveksling - Teams

Tema: Situasjonen i Ukraina

Situasjonen i Ukraina skaper usikkerhet og nye utfordringer for oss alle. Og da spesielt mht de som har russisk og/eller ukrainsk mannskap.

 

BMPF inviterer til medlemsmøte hvor vi ønsker å utveksle erfaringer som vi står i og framtidige scenario.

 

Noe eksempler:

 

 • Hvordan overføre/utbetale lønn til russiske og ukrainske mannskap ved utestengelse russiske banker

 • Utfordringer gjennomføre mannskapsbytte av russisk og ukrainsk mannskap

 • Tilrettelegging av arbeidsmiljø ombord

 • Visa problematikk for russiske

 • Backup plan dersom det blir sanksjoner mot å ha russisk mannskap om bord

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
12-13.05.22 - Dagseminar / Konferanse
 

Tema: "Inperfect action is better than perfect inaction"

Sted: Bekkjarvik Gjestgiveri

Seminaret ble holdt over to halve dager, med innlegg fra:

 • Austevoll VGS

 • Green-Jacobsen

 • Skuld

 • Radio Medico

 • Sjømannskirken

 • Redningsselskapet

 • Bergen Brannvesen v/RITS-gruppen

40 medlemmer deltok på et vellykket seminar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


20.06.22 - Webinar - Teams - Kl 14:00 - 15:00

Tema: Re:fresh Wellbeing 2022
 

Magnus B. Rødberg fra Marine Benefits vil presentere resultat av «Re:fresh Wellbeing 2022 study»

som er oppfølger av undersøkelsen på helse og velferd som ble gjort blant sjøfolk i 2020. 

 

Marine Benefits har siden 2016 gjort spørreundersøkelser på nevnte og har samlet inn data på

mer enn 40 000  sjøfolk i verdensflåten. Re:fresh er basert på «best practice» modellen som

omhandler fysisk, psykologisk og sosial faktorer innen helse, mental helse og velbefinnende

aspektet.

For selskapene er det å kunne sammenligne status på sitt mannskap over flere perioder/år for

å kunne igangsette tiltak, endre, forbedre sine allerede eksisterende tiltak for imøtekomme sjøfolk

og trygge deres velferd når de er ombord.

refresh.jpg
bottom of page