top of page
Webinar via Teams - Onsdag 24. Februar kl 14:30


«What a Waste» - presentert av Linda Frederich

 

Unmanaged and improperly managed waste from decades of economic growth has led to serious challenges for all living life on earth. In 2018, the world generated 2.01 billion tonnes of municipal solid waste. With the expected growth in the world’s population and with increasing prosperity the global waste is projected to grow to 3.40 billion tonnes by 2050. As urged by Ede Ijjasz-Vasquez in The World Bank (2018), waste management should be integrated into the paradigm of economic growth and innovation. A new economic model is emerging and will require a fundamentally new and holistic approach to business models, product design, transparency, and traceability, and it will challenge the global supply chain that shipping companies are a part of.

 

Question is: is shipping ready for it? Could there be hidden business opportunities for shipping in this situation

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling - Tirsdag 28. September


Sted: Scandic Ørnen

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Webinar via Teams - Onsdag 20. Oktober kl 14:00


«Arbeidstid og helse» - presentert av Anette Harris

 

Anette Harris:

Hun er professor i Arbeids- og organisasjonspsykologi ved Institutt for Samfunnspsykologi.

Hun forsker på hvordan ulike typer stressorer påvirker de ansattes fungering og helse. Hun er interessert i mange ulike typer stressorer, men de siste årene har hun hatt stort fokus på betydningen av arbeidstid.

 

Les mer om hennes forskningsprosess her - Stress er både nødvendig og skadelig – hvordan kan denne kunnskapen brukes til å forebygge mentale helseplager? ANETTE HARRIS — Impact Challenge

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Webinar via Teams- Fredag 3 Desember kl 09:00 

"FRAMTIDIG LÆRING I DEN MARITIME NÆRING, SJØ OG LAND"

Jo Even Tomren hos Norwegian Training Center Manila vil presentere: 

«Oppplæring og utdanning hos NTC: en fremtidsvinnende investering – for sjø og land»

Med fortsatt fokus på den høyeste standard innen maritim opplæring og et kadettprogram i verdensklasse, lanserer NTC et ambisiøst sjøkart mot en digital fremtid, til sjøs og på land

Tone-Merete Hansen ved Kongsberg Digital vil presentere: 

«Endring av kompetansebehovet og digitalisert trening»

Kompetansebehovet innen maritim industri har alltid endret og tilpasset seg den teknologiske utviklingen og myndighetspålagte krav. Hvordan ser vi for oss at dagens drivere og nye teknologier som støtter grønn omstilling, digitalisering og autonomi vil endre behovet for kompetanse fremover? Alle er enige i at livslang læring må til, men hvem har ansvaret og hvem skal betale? I Kongsberg Digital ønsker vi å bidra til å ta i bruk digitalisering for å gjøre utdanning og trening mer tilgjengelig i samarbeid med kunder og partnere.

Våre medlemmer vil motta invitasjon via Teams. 

bottom of page