Webinar - Onsdag 20 Oktober kl 14:00 v/ Anette Harris 

"Arbeidstid og helse"

Anette Harris:

Hun er professor i Arbeids- og organisasjonspsykologi ved Institutt for Samfunnspsykologi.

Hun forsker på hvordan ulike typer stressorer påvirker de ansattes fungering og helse. Hun er interessert i mange ulike typer stressorer, men de siste årene har hun hatt stort fokus på betydningen av arbeidstid.

Les om hennes forskningsprosjekt her 

Medlemmer vil bli invitert til  webinaret via Teams 

Dagsseminar - ikke gjennomført pga COVID-19 situasjonen 

Sommermøte - ikke gjennomført pga COVID-19 situasjonen 

Generalforsamling-/medlemsmøte - avholdt 28 September