Webinar via Teams- Fredag 3 Desember kl 09:00 

"FRAMTIDIG LÆRING I DEN MARITIME NÆRING, SJØ OG LAND"

Jo Even Tomren hos Norwegian Training Center Manila vil presentere: 

«Oppplæring og utdanning hos NTC: en fremtidsvinnende investering – for sjø og land»

Med fortsatt fokus på den høyeste standard innen maritim opplæring og et kadettprogram i verdensklasse, lanserer NTC et ambisiøst sjøkart mot en digital fremtid, til sjøs og på land

Tone-Merete Hansen ved Kongsberg Digital vil presentere: 

«Endring av kompetansebehovet og digitalisert trening»

Kompetansebehovet innen maritim industri har alltid endret og tilpasset seg den teknologiske utviklingen og myndighetspålagte krav. Hvordan ser vi for oss at dagens drivere og nye teknologier som støtter grønn omstilling, digitalisering og autonomi vil endre behovet for kompetanse fremover? Alle er enige i at livslang læring må til, men hvem har ansvaret og hvem skal betale? I Kongsberg Digital ønsker vi å bidra til å ta i bruk digitalisering for å gjøre utdanning og trening mer tilgjengelig i samarbeid med kunder og partnere.

Våre medlemmer vil motta invitasjon via Teams. 

Vel møtt!