©2015 All rigths reserved by Bergen Maritimt Personellforum.

 Organisasjonsnummer: 983 562 019

Æredsmedlemmer

 

Herdis Molden, Aslaug Hagenes og Dag Thornam er foreningens æredsmedlemmer. 

Herdis Molden og Aslaug Hagenes fikk overrakt sin æredsbevisning under en enkel sermoni i maritime omgivelser på MS Trollfjord 14 november 2005.

På plaketten til Herdis Molden og Aslaug Hagenes var det inngravert følgende tekst:

"Du har gjennom ditt engasjement gjort ære på deg selv, Bergen Maritime Personalforum og norsk shipping". 

Dag Thornam fikk overrakt sin æredsbevisning under en enkel sermoni på Grand Hotell Terminus 10.11.2009.