Kontakt BMPF

Styreleder: Dan G Skjoldal 

Epost: bergenmpf@gmail.com

 

Eller bruk kontaktskjema.

©2015 All rigths reserved by Bergen Maritimt Personellforum.

 Organisasjonsnummer: 983 562 019