top of page

Dagsseminar 12.03.2020 - KANSELLERT 

 

Med bakgrunn i gårsdagens nye anbefalinger vedr tiltak for å redusere smitte av corona både fra FHI og Bergen kommune, har styret besluttet å kansellere dagsseminaret i morgen, torsdag 12 Mars. Vi vil vurdere om dagsseminaret vil la seg gjennomføres senere i år både mht til corona status og økonomiske hensyn.

 

Vh Styret BMPF

 

Teams - møte 25.03.2020

Koronaviruset har de siste ukene snudd den vanlige hverdagen på hodet for oss alle sammen. I den situasjonen vi nå står i møter vi daglig mange nye problemstillinger som må løses for å opprettholde driften av skipene våre. På bakgrunn av dette ønsker styret i BMPF å invitere medlemmene til et Teams-møte for å utveksle erfaringer og diskutere løsninger på de nye utfordringene vi nå møter.

 

Vi planlegger med følgende agenda:

 

  1. Hvilke tiltak har en implementert for å hindre at noen om bord blir smittet?

  2. Hva gjør en dersom en mistenker at noen om bord er smittet?

  3. Utfordringer relatert til mannskapsskifter

  4. Hvordan følger en opp mannskap som er om bord og hjemme?

  5. Hvilke rettigheter har mannskapet?

  6. Hvordan kompenserer en mannskap som må stå lenger og mannskap som ikke får komme om bord?

 

Dersom noen har andre temaer eller spørsmål dere ønsker at vi skal diskutere kan dere sende disse til styret i BMPF på følgende e-postadresse: bergenmpf@gmail.com.

Sommermøte - KANSELLERT 

«Styret i BMPF har besluttet å kansellere årets sommermøtet 2020 da vi ser at der fremdeles vil være begrensniger for gjennomføring mht COVID-19 situasjonen og følge tiltakene for å hindre smitte.

Vi ønsker heller å se på ett utvidet møte ifbm generalforsamlingen. Dato og nærmere agenda for generalforsamlingen vil komme ilpt av Juli måned.

Håper på forståelse for vår beslutning.

Vh Styret i BMPF»

Generalforsamling-/medlemsmøte 

Kjære medlem,

 

Som en av konsekvensene av Covid-19 har styret i Bergen Maritimt Personell Forum besluttet at årets generalforsamling og medlemsmøte vil gjennomføres digitalt via TEAMS.

 

Tidspunkt: 29. September kl. 13.15 (generalforsamling med foredrag)

Foredrag: Systematisk ivaretagelse av personell etter kritiske hendelser ved Bjørn Helge Johnsen, UIB

Invitasjon inkludert saksliste, regnskap og påmelding er sendt ut til alle våre medlemmer idag pr e-mail. 

Med vennlig hilsen

Styret

Webinar - Onsdag 21 Okt kl 14:00 - AVLYST 

Tittel: Arbeidstid og helse v/Anette Harris

Vi må dessverre avlyse vårt planlagte webinar kommende onsdag 21 okt, da foredragsholder dessverre ikke har anledning til å stille.

Velkommen til nytt webinar - siste i 2020 ble arrangert onsdag 2 Desember 

bottom of page