top of page
Bergen Maritimt Personellforum

Bergen Maritimt Personellforum er et forum for personell i rederienes landorganisasjoner. Forumet har intensjon om å skape en møteplass og arena for informasjonsutveksling, gjennom å arrangere relevante medlemsmøter og seminarer. Les mer om forumet og meld deg inn her.

bottom of page