top of page
Bergen Maritimt Personellform

Bergen Maritimt Personellforum er et forum for personell i rederienes landorganisasjoner. Forumet har intensjon om å skape en møteplass og arena for informasjonsutveksling, gjennom å arrangere relevante medlemsmøter og seminarer.

Les mer om forumet og meld deg inn her.

Radio Medico fyller 100 år i 2023. og i den forbindelse vil der bli arrangert jubileumskonferanse i Bergen der det inviteres inn samarbeidspartnere, brukere og støttespillere til et faglig opplegg med fokus på telemedisin og helse blant sjøfolk. Vi ønsker se framover. Hvordan løser vi framtidens helseutfordringer i fellesskap? Hvordan kan Radio Medico utvikles slik at vi møter næringens framtidige behov?

Se program og praktisk informasjon er tilgjengelig på www.jubileumskonferanse.no.

 

Dersom du tenker at konferansen kan være av interesse for deg og ditt rederi, og dere ikke har mottatt en invitasjon fra oss, ta gjerne kontakt med jon.magnus.haga@helse-bergen.no.

bottom of page