top of page
Bergen Maritimt Personellform

Bergen Maritimt Personellforum er et forum for personell i rederienes landorganisasjoner. Forumet har intensjon om å skape en møteplass og arena for informasjonsutveksling, gjennom å arrangere relevante medlemsmøter og seminarer.

Les mer om forumet og meld deg inn her.

Kommende arrangementer

Hold av datoene 4 - 5 Mai 

Dagseminar i Bekkjarvik 

 

Mer info vil komme 

bottom of page