©2015 All rigths reserved by Bergen Maritimt Personellforum.

 Organisasjonsnummer: 983 562 019

Medlemskap

Medlemskap tilbys personell i rederienes landorganisasjoner og personell i relatert virksomhet på Vestlandet. Styret kan i tillegg invitere medlemmer fra andre virksomheter, offentlige eller private, som har særlig tilknytning til den maritime næringen. Medlemsavgift er p.t. 800,- kr per år (dekkes normalt av arbeidsgiver).

Ønsker du å bli medlem sender du navn, stilling, e-postadresse og navn på arbeidsgiver til: bergenmpf@gmail.com